Vanhusten Turva sr:n toiminnan tukeminen

Toimintamme tukemiseksi säätiö voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää raha- ja tavaran keräyksiä sekä myyjäisiä ja arpajaisia

Olemme ilahtuneita kaikesta pienestäkin tuesta säätiömme voittoa tavoittelemattomalle toiminnallemme. Säätiö on toimintavuosiensa aikana saanut joitain pieniä lahjoituksia ja testamentteja. Lahjoitukset on käytetty asiaankuuluvasti lahjoittajan lahjoituksessaan esittämällä tavalla.

Jos haluat olla yksityisenä henkilönä tai yhdistyksenä / yrityksenä tukemassa hyvää työtä  iäkkäiden kodinomaisen palveluasumisen edistämiseksi, ota yhteys säätiön toiminnanjohtaja Marja Tammistoon p. 044 5307036